การนำเข้าจากจีนอย่างถูกวิธี

การนำเข้าจากจีน ชิปปิ้งจากจีนอย่างถูกวิธี

การนำเข้าจากจีน ชิปปิ้งจากจีนอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไร ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

 • เริ่มจากตรวจสอบว่าสินค้าที่จะนำเข้าจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ติดใบอนุญาตกับหน่วยราชการใด หรือไม่ สอบถามเบื้องต้นได้จาก สายด่วนกรมศุลกากร 1164
 • หากสินค้าไม่ติดใบอนุญาตสามารถติดต่อโรงงานซื้อสินค้าได้เลย หากติดใบอนุญาต ให้ทำเรื่องขอใบอนุญาตให้ครบถ้วนก่อน การซื้อและ การนำเข้าจากจีน ชิปปิ้งจากจีน
 • เช็คพิกัด เพื่อตรวจว่าต้องเสียภาษีอากรขาเข้าหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าโรงงานส่งออกได้หรือไม่ ส่งออกได้ ให้พูดคุยเรื่องการซื้อขายสินค้าให้เรียบร้อยโดยใช้ Incoterm FOB หรือ Exwork
 • ส่งออกไม่ได้ ให้พูดคุยเรื่องการซื้อขายสินค้าให้เรียบร้อยโดยใช้ Incoterm Exwork หรือราคาหน้าโรงงาน

การใช้ FOB หรือ Exwork จะช่วยให้เราควบคุมต้นทุนค่าขนส่งได้ดีขึ้น ทั้งฝั่งจีนและฝั่งไทย (ดูข้อดีและข้อเสียได้ที่โพสอื่นๆ)

 • สำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีอากรขาเข้า ให้ทำ Form e เพื่อยกเว้นหรือลดหย่อนการเสียภาษีด้วย
 • นัดวันเวลาโหลดสินค้า จองพาหนะที่ขนสินค้าระหว่างประเทศเช่นเรือ เครื่องบิน
 • เมื่อสินค้ามาถึงให้ชิปปิ้งดำเนินการนำสินค้าออก
 • เมื่อเรียบร้อยให้ชิปปิ้งรวมรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

จุดสำคัญคือเราต้องได้รับเอกสารครบถ้วน ซึ่งมีดังนี้

 • ใบขนสินค้าขาเข้า
 • Commercial invoice
 • packing list
 • BL
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • เอกสารที่ด่านต่างๆรับรองจากการผ่านด่าน เช่น ด่านอย. ด่านป่าไม้เป็นต้น
 • ใบเสร็จค่าภาษีจากกรมศุลกากร
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมจากกรมศุลกากร
 • ใบเสร็จค่าโกดังจากท่าหรือที่ ที่นำเข้า
 • ใบเสร็จค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่ออกโดยราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หากมีหน่วยงานต่างๆ มาติดตามตรวจสอบ เราสามารถแสดงเอกสารเหล่านี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้โดยละเอียด ซึ่งบ่งบอกว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สบายใจ นอนหลับสนิททุกคืน