เทคนิครับสินค้าจากท่าเรือให้เร็วขึ้น

ชิปปิ้งปล่อยสินค้านำเข้าให้เร็วขึ้น

วันนี้มีเทคนิคปล่อยสินค้าให้เร็วขึ้นเทคนิคดีๆสำหรับผู้นำเข้ามาฝากกัน

การตรวจปล่อยสินค้า นำเข้าออกจากกรมศุลกากร ชิปปิ้งจำเป็นต้องใช้ Delivery order (D/O) ทุกครั้ง และการจะได้ D/O มา โดยปกติเราจะต้องนำ Bill of lading (B/L:มีหลายชนิด) ตัวจริงไปให้กับผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับว่าเราต้องรอ B/L ตัวจริงจากต่างประเทศถึงเราก่อน จึงแลก D/O ได้

ซึ่งในกรณีสินค้าส่งมาจากประเทศที่อยู่ใกล้กับผู้นำเข้าในประเทศไทย ใช้เวลาในการส่งสินค้าสั้น ทำให้เรือมาถึงก่อน B/L

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าโกดัง ค่า Demurrage เพิ่มโดยไม่จำเป็น

แต่มีวิธีที่ทำให้ชิปปิ้งและผู้นำเข้าไม่ต้องรอ B/L ตัวจริง ก็สามารถแลก D/O ได้ นั่นคือ ให้ต้นทางผู้ส่งออก สั่งผู้ออก B/L ทำเรื่องให้ใช้สำเนา B/L ได้ โดยทั่วไปที่ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศรู้จักกันดีมีดังนี้

  • Surrendered B/L
  • Telex Release
  • Sea Waybill

ทั้ง 3 อย่างนี้ส่งผลอย่างเดียวกันคือ ใช้สำเนา B/L เพื่อแลก D/O ได้

เมื่อสั่งเรียบร้อยแล้วก่อนไปแลก D/O ให้เราตรวจสอบกับผู้ให้บริการขนส่งว่าได้รับเรื่องหรือยัง และต้องใช้แบบฟอร์มหรือเอกสารใดเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากแต่ละผู้ให้บริการมีข้อกำหนดต่างกันเมื่อท่านทำตามกระบวนการ และแลก D/O เรียบร้อยท่านก็สามารถนำ D/O ไปตรวจปล่อยสินค้าได้ทันที

ข้อควรระวัง

หากสินค้าของท่านต้องใช้เอกสารตัวจริงบางอย่างจากประเทศต้นทางเพื่อใช้ในการตรวจปล่อย เช่น Phytosanitary และ Form เขตการค้าเสรี (FTA) และอื่นๆ เอกสารเหล่านี้จะต้องพร้อมก่อนการนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้า