13 สิ่งที่ควรรู้ก่อนการส่งออก

13 สิ่งควรรู้ก่อนการส่งออก ชิปปิ้ง นำเข้าส่งออก

เช็คลิสต์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ตอบได้ครบ ส่งออกราบรื่นแน่นอน

 • สินค้าที่ส่งออกมีการควบคุมการส่งออกหรือไม่
 • สินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก มีหน่วยงานใดควบคุมบ้าง
 • ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
 • สินค้าที่ส่งออกต้องเสียภาษีหรือไม่ ซึ่งจะมีอยู่ไม่กี่ชนิด เช่นไม้แปรรูป ไม้ท่อน
 • ประเทศปลายทางต้องการเอกสารอะไรบ้าง ควรถามกับผู้ซื้อโดยตรง เช่น Form e, certificate of origin, health certificate และ phytosanitary
 • สินค้าของเราเหมาะกับการขนส่งรูปแบบใด ทางเรือ ทางอากาศ ทางรถ
 • สินค้าของเราต้องการดูแลเป็นพิเศษหรือไม่ หากใช่ต้องหาผู้ขนส่งที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้น เช่น อาหาร ต้นไม้ สัตว์มีชีวิต สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นต้น
 • เวลาที่คาดว่าสินค้าจะพร้อมส่งออก เพื่อบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างเหมาะสม
 • เวลาที่ผู้ซื้อต้องการให้สินค้าไปถึงผู้ซื้อ
 • Term ที่ใช้ในการซื้อขาย ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ขาย ผู้ส่งออก
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการส่งออก เช่น ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้า เช่นค่ารถบรรทุก ค่าระวางเรือ ค่าชิปปิ้ง เป็นต้น
 • เงื่อนไขการจ่ายเงินของผู้ซื้อเป็นอย่างไร เช่นจ่ายทั้งหมดทันทีก่อนเรือออก, จ่ายมัดจำ 20%