รู้จัก 6 บริษัท ชิปปิ้งนำเข้าส่งออกที่เป็นมหาชน

ทำความรู้จัก 6 บริษัทโลจิสติกส์ ชิปปิ้งนำเข้าส่งออกที่เป็นมหาชน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

WICE : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจรและการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ แบบ Door to Door และแบบ Exwork

LEO : บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลกและให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร

SONIC : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (cross border) รวมทั้งคลังสินค้า

JWD : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียน เน้นกลุ่มสินค้าที่ต้องการความชำนาญพิเศษในการจัดการ เช่น สินค้าอันตราย และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง

III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการที่ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก

B : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร