มือใหม่ ไม่เคยนำเข้าส่งออก หาข้อมูลจากที่ไหนได้บ้าง

มือใหม่ ไม่เคยนำเข้าส่งออก หาข้อมูลจากที่ไหนได้บ้าง
มีหลายช่องทางให้ศึกษาตามด้านล่างนี้

website ของกรมการค้าต่างประเทศ
www.dft.go.th
ให้ท่านดูเมนูชื่อ บริการจากกรม จากนั้นดูหัวข้อชื่อ
“บริการข้อมูล information”
จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกหลากหลายมาก เช่น
สถานการณ์นำเข้าส่งออก สถิติสินค้านำเข้าส่งออก
การค้าชายแดน และสิทธิประโยชน์ทางการค้าต่างๆเป็นต้น

สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

website ของกรมศุลกากร
www.customs.go.th
หาเมนู ที่ชื่อว่า “ผู้ประกอบการ” คลิกเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาได้เลย

สายด่วนกรมศุลกากร 1164

บริษัทโลจิสติกส์ต่างๆที่ให้บริการด้านการนำเข้าส่งออก
ให้ท่านเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ เคยทำงานจริง

บุคคลรอบตัวของท่านที่มีประสบการณ์ในการนำเข้าส่งออก

ก่อนที่ท่านจะนำเข้า ส่งออกจริงๆ ขอให้ท่านศึกษาข้อมูล
ให้รอบคอบ เพราะทุกอย่างเป็นผลได้ผลเสียของท่านโดยตรง

ท่านจะสามารถนำเข้าส่งออกได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยลดความเสี่ยง
ด้านต่างๆเช่นจากการขนส่ง การทำพิธีการศุลกากร และช่วยให้
ท่านได้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรได้รับอย่างเต็มที่และถูกต้อง