ข้อดี ข้อเสียของ Term CFR และ CIF

Term CFR และ CIF 2 Term ที่ใช้กันบ่อยมากๆในการซื้อขายระหว่างประเทศ

โดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในเรื่องประกันภัย คือ CIF ผู้ขายจ่ายค่าประกัน แต่ CFR ผู้ซื้อจ่ายค่าประกัน

ข้อดีและข้อเสียของการนำเข้าส่งออกแบบ CFR และ CIF

สำหรับผู้ซื้อมีข้อดีดังนี้

  • ลดความยุ่งยาก เนื่องจากเป็น Term ที่รวบรวมค่าใช้จ่ายและจัดการทุกอย่าง จนสินค้ามาถึงที่ท่าเรือปลายทาง ผู้ซื้อจึงไม่ต้องยุ่งยากในการจองเรือ หาผู้ให้บริการที่ประเทศต้นทาง เมื่อของมาถึงจัดการเรื่องนำเข้าสินค้าเท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายและซื้อขายกันในระยะยาว บางท่านต้องการให้มีประกันภัยมาด้วยเลย (CIF) เพราะไม่ต้องการจัดการเรื่องการเคลมประกันด้วยตนเองหากสินค้าเสียหาย ซึ่งทำได้โดยการหักค่าความเสียหายจากผู้ขายทันทีและให้ผู้ขายเคลมประกันด้วยตนเอง

ในส่วนของข้อเสียคือ

  • ผู้ซื้อควบคุมระยะเวลาในการขนส่งสินค้าไม่ได้เพราะผู้ซื้อไม่ได้เลือกเรือเอง เรือบางลำต้องถ่ายลำสินค้า หรือแวะระหว่างทาง ทำให้การเดินทางใช้เวลามาก
  • ผู้ซื้อควบคุมค่าใช้จ่ายในการแลก Delivery order(D/O) ไม่ได้ ผู้ให้แลก D/O เรียกเก็บเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายตามนั้น ซึ่งหลายครั้งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง– แก้ไขได้โดยให้ผู้ขายตกลงค่าแลก D/O ที่ปลายทางล่วงหน้าก่อนการส่งสินค้า
  • ติดตามงาน วันเรือเข้า เอกสารสำคัญสำหรับการปล่อยสินค้าและรายละเอียดต่างๆได้ยากกว่า เพราะทุกอย่างทำมาจากต้นทาง บางครั้งการติดต่อกับบริษัทเรือทำได้ยาก
  • CIF เนื่องจากซื้อประกันมาจากต้นทางการจะติดตามการเคลมประกันทำได้ยากและใช้เวลามากกว่าที่ซื้อจากปลายทาง

ด้วยความง่ายของ CFR และ CIF จึงเป็น Term ที่นิยมใช้กันแพร่หลายแต่ในความง่ายต้องแลกมาด้วยความไม่สะดวกบางอย่างและค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มสูงกว่า

ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ขาย

ข้อเสีย

  • ผู้ขายจำเป็นต้องจัดการทุกอย่างจนของถึงท่าเรือปลายทาง จึงต้องจัดการหลายอย่างเช่นการการจองเรือ การซื้อประกัน(CIF)การผ่านพิธีการศุลกากรขาออก เป็นต้น
  • หากสินค้าเกิดความเสียหาย ผู้ขายจำเป็นต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตามการเคลมความเสียหายด้วยตนเอง

ข้อดี

สามารถดูแลเรื่องการออกเอกสารต่างๆด้วยตนเองได้ทั้งหมด เช่นการออก B/L, Form ต่างๆ การสั่ง surrender B/L และอื่นๆ ทำได้ดั่งใจออกเอกสารได้อย่างรัดกุมและถูกต้อง

สำหรับท่านผู้ประกอบ ท่านถนัด หรือมีจุดแข็งที่ใดท่านต้องพิจารณานำจุดแข็งของท่านมาใช้ให้ดีท่านจึงจะสามารถวางแผนการนำเข้าส่งออกสินค้าของท่านได้อย่างรอบคอบ รัดกุมและได้ประโยชน์สูงที่สุด