Term Exwork มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

ข้อดี ข้อเสีย การนำเข้า ส่งออก Term exwork

EXW – Exwork หรือราคาหน้าโรงงาน

ชื่อนั้นบอกว่าราคาหน้าโรงงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมดจึงตกอยู่กับผู้ซื้อ

แสดงว่าผู้ซื้อต้องจัดหาเองตั้งแต่รถไปรับสินค้าที่โรงงาน การทำพิธีการส่งออก จองเรือและนำเข้าที่ประเทศปลายทาง

แค่คิดก็ยุ่งยากแล้ว แล้วทำไมจึงยังมีผู้ซื้อ Term EXW

เหตุผลสำคัญสำหรับผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกขาย EXW

เนื่องจากข้อจำกัดของผู้ผลิตเอง ในหลายๆกรณี ผู้ผลิตไม่สามารถที่จะส่งออกเองได้

  • ผู้ผลิตที่ไม่มีใบอนุญาตส่งออก
  • ขาดประสบการณ์
  • ความยุ่งยากในการจัดการเรื่องการส่งออก
  • ความไม่พร้อมอื่นๆ

ผู้ผลิตจึงตัดปัญหาด้วยการขายราคาหน้าโรงงาน ถ้าอยากได้สินค้าต้องมาขนไปด้วยตัวท่านเอง

ในฝั่งของผู้ซื้อที่มีความชำนาญหรือมีตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการแทนอยู่แล้ว

สามารถเลือกซื้อเป็นราคาหน้าโรงงานได้ ทำให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทาง การจัดการ ควบคุมค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ จึงทำได้ดั่งใจโดยมีข้อดีคือ

  • ผู้ซื้อสามารถเลือกเรือได้ด้วยตนเองผู้ซื้อที่ต้องการความเร็ว ใหลายเส้นทางสามารถเลือกเรือ direct หรือเรือที่วิ่งตรงไม่มีการแวะระหว่างทาง ช่วยประหยัดเวลาเดินทางของสินค้าได้มาก
  • การดูแลเรื่องเอกสารต่างๆตั้งแต่ต้นทางทำให้เมื่อนำเข้าสินค้าไม่เกิดปัญหาจากเอกสารผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน
  • กรณีสินค้าเสียหายผู้ซื้อสามารถติดตามได้ในทันทีกับผู้ให้บริการขนส่งหรือบริษัทประกันที่ซื้อไว้จึงทำให้การเคลมสินค้าเป็นไปด้วยความราบรื่นรวดเร็ว มากกว่า
  • ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบราคา ค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการขนส่ง ทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกราคาและการบริการที่ผู้ซื้อพอใจที่สุดได้
  • หากเกิดปัญหาใดๆขึ้นระหว่างการขนส่งผู้ซื้อจะสามารถทราบถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้ทันที รวดเร็ว ช่วยให้การวางแผนรับมือเป็นไปได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับข้อควรระวังมีเช่นกัน

เนื่องจากมีเรื่องจัดการค่อนข้างมาก หากผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการไม่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง อาจทำให้งานมีปัญหาเกิดขึ้นได้

ทั้งในเรื่องการจัดการเอกสารการขนส่งและความเสี่ยงต่างๆ เรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างหรือจ้างพนักงานหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ