ข้อดี ข้อเสีย FOB

ข้อดี ข้อเสีย Free on board (FOB) คือ ผู้ส่งออกทำทุกอย่างจนสินค้าขึ้นเรือ

FOB เป็น term ที่นิยมใช้กันมากเป็นอันดับต้นๆ ค่อนข้างเป็น term มาตรฐานสำหรับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ด้านผู้นำเข้ามีข้อดีค่อนข้างมากดังนี้

ผู้นำเข้าสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกเรือที่ตรงกับความต้องการได้เช่นเลือกเรือที่วิ่งตรงจากต้นทางถึงปลายทางไม่แวะถ่ายลำที่ใด จึงช่วยให้ควบคุมเวลาได้ดีขึ้น

สามารถให้ผู้ให้บริการเสนอราคาค่าระวางนำเข้าก่อนการขนส่งได้ ผู้นำเข้าจะทราบค่าขนส่งระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการรับ D/O (ใบสั่งปล่อยสินค้า) ทันที ทำให้การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายทำได้ดี

มีผู้ทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ ช่วยให้เกิดเอกสารผิดพลาดลดลง การผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างราบรื่น

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวการขนส่งระหว่างประเทศมีเพียงค่าระวางเรือและค่าแลก D/O ฝั่งไทยเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการรับ D/O เพื่อใช้การตรวจปล่อยนำเข้า FOB มีแนวโน้มจะถูกกว่า CIF และ CFR ด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการคือ

  • CIF และ CFR ผู้ส่งออกผลักภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างมาที่ผู้นำเข้าได้
  • ผู้ให้แลก D/O เก็บค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ เพราะไม่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้า

มีความสะดวกในการติดตามงานและเรื่องต่างๆ เช่นวันเรือออก-เข้า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถติดตามแก้ไขได้จากผู้ให้บริการ ไม่ต้องติดต่อต่างประเทศโดยตรง

ด้านผู้ส่งออกผู้ส่งออกไม่ต้องแบกรับภาระใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆในการขนส่งระหว่างประเทศ เมื่อของขึ้นเรือแล้ว